Lezing: Joodse bezittingen in Oud-Beijerland

Lezing: Joodse bezittingen in Oud-Beijerland

Oud-Beijerland – Wat is er gebeurd met het Joods onroerend goed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog? Recent publiceerde de Historische Vereniging Oud-Beijerland de rapportage ‘Waar woonden Joodse Oud-Beijerlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog? Wat is er met hen en hun bezittingen gebeurd?’. Op donderdag 6 juni 2024 geven Pieter Jan in ’t Veld en Alie van den Berg van de Historische Vereniging Oud-Beijerland een lezing over dit onderwerp in de bibliotheek in Oud-Beijerland.

Alie van den Berg deed al eerder onderzoek naar de genealogie van Joodse families in Oud-Beijerland. Door dit te combineren met het kadasteronderzoek van In ’t Veld kwam veel nieuwe informatie naar voren over wat er is gebeurd met het onroerend goed en de bezittingen van Joden in Oud-Beijerland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen die de lezing wil bijwonen is van harte welkom in de Bibliotheek in het Oude Raadhuis. In de salon is er ontvangst met koffie of thee.

Datum: 6 juni 2024 | Tijd: 19.30-21.30 uur | Locatie: Bibliotheek Oud-Beijerland, Waterstal 1 | Kosten: € 7,50 voor niet-leden, € 6,50 voor basisleden en € 5,50 voor plusleden. Leden van de Historische Vereniging betalen € 5,50.

Graag vooraf aanmelden via de agenda op de website van de Bibliotheek Hoeksche Waard www.debhw.nl/actueel/agenda of mondeling bij de balie van de Bibliotheek.

Film Koen Visser

“Van palingroker tot conservenfabriek”. Dit is de titel van een 42 minuten durende film over het bedrijf Koen Visser. Deze film wordt door de Historische Vereniging Oud-Beijerland in samenwerking met de bibliotheek in een doorlopende voorstelling vertoond op Koningsdag in het Oude Raadhuis van Oud-Beijerland.

Koenraad Visser begon in 1892 met het roken en venten van paling. Dat deed hij eerst vanuit zijn rokerij aan de Ooststraat en later aan de Oostkade. Het bedrijf groeide onder leiding van Simon Visser uit tot een wereldspeler op het gebied van paling, zalm en conserven.

Velen buiten Oud-Beijerland kenden het bedrijf van de “Suzi Wan” maaltijden. In de film is de verwerking van de producten door de jaren heen te zien met reclamemateriaal en radiospotjes. De film geeft een goed beeld van het bedrijf, dat jarenlang vele Oud-Beijerlanders van werk voorzag.

De bibliotheek in het Oude Raadhuis is vanaf 10.00 tot 17.00 uur geopend.

Verslag ALV en lezing

Op 29 februari kwamen circa 60 leden bij elkaar voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op de vergadering werd onder andere stil gestaan bij het jaarverslag, de financiën en de benoeming van onze nieuwe bestuurslid Jan Markx. Na een korte pauze heeft archeoloog Jeroen Ras ons meegenomen in zijn archeologische onderzoek in het huidige Abel Tasmankwartier en in de Waterstal. Hij heeft zijn bevindingen met veel foto’s gedeeld en een aantal voorwerpen meegenomen om aan de leden te laten zien.

Op de locatie van het Abel Tasmankwartier heeft hij een aantal afvalputten gevonden. Opvallende vondsten waren versierde pijpen, potten, knikkers, een plak en tollen. Voorwerpen die duidelijk gerelateerd zijn aan de leerlingen van de voormalige scholen die op deze plek hebben gestaan.

Op de locatie van de Waterstal heeft Jeroen Ras een onder andere een grafkist gevonden met daarin de botten van een vrouw. Hoogstwaarschijnlijk geboren rond 1530. Wie weet wel één van de eerste bewoners van ons dorp!

ALV en lezing

Op 29 februari om 19.30u staat de Algemene Ledenvergadering gepland. Aansluitend volgt er een lezing door de heer Jeroen Ras archeoloog van SOB Research over opgravingen in het centrum van Oud-Beijerland.

Het thema is: “de geheimen van Oud-Beijerland: verrassende archeologische ontdekkingen in het Abel Tasmankwartier en het Oude Raadhuis, met een bijzondere vondst aan de Waterstal.”

Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen kunt u contact met ons opnemen door het contactformulier in te vullen.

500 leden!

Nog net in 2023 heeft de historische vereniging in het Spuidorp, de heer Ad den Boer als het 500ste lid mogen verwelkomen. Vrijdag 22 december bezochten voorzitter Pieter Jan in ’t Veld en secretaris Adri de Groot het nieuwe lid en overhandigden ze namens de vereniging een bloemetje.

Het Kompas en Omroep Hoeksche Waard stonden stil bij dit heugelijke feit. Omroep Hoeksche Waard interviewde Pieter Jan in ’t Veld over de groei van onze vereniging.

https://www.hetkompasonline.nl/nieuws/algemeen/189980/historische-vereniging-oud-beijerland-schrijft-500e-lid-in-

https://www.omroephw.nl/2023/12/historische-vereniging-oud-beijerland-blikt-terug-en-kijkt-vooruit/

Overhandiging visiedocument

Het visiedocument “Behoud Ruimtelijke kwaliteit Oud-Beijerland” is aan Wethouder Van der Wulp (ruimtelijke ordening) overhandigd. Het document beoogd een signaal en oproep te zijn naar het gemeentebestuur dat de kwaliteit van de aanwezige (niet beschermde) karakteristieke panden in het centrum van Oud-Beijerland in het geding zijn en dat deze frequent worden aangetast of gesloopt. Het document bevat een verwijzing naar de nota Ruimtelijke Kwaliteit Hoeksche Waard 2020, waarin beschreven staat hoe om moet worden gegaan met karakteristieke panden. Daarnaast bevat het visiedocument een inventarisatie van concrete gevallen van zorgelijke en goede ontwikkelingen in het centrum van Oud-Beijerland. Wethouder Van der Wulp heeft toegezegd het document te bespreken met Wethouder Heij (wonen).

Lievenshof actie

Oud-Beijerland – Woensdag 8 november hebben leden van de Historische Vereniging uit het Spuidorp, de nieuwe bewoners van de nieuwe straten Matthijs Quispelhof en Thomas van der Wiltpad verrast met de mogelijkheid om een luchtfoto te bestellen van het stukje Oud-Beijerland, waarop hun nieuwe woning is gebouwd. 
Het is een luchtfoto gemaakt tussen 2000- 2007. Waarop nog is te zien het OSV terrein en de fabriek van Koni, waar nu de showroom van Kooiman staat. Ook de Anathothkerk is nog niet gebouwd.

De reacties van de nieuwe bewoners zijn erg positief, aldus Jan Markx van de vereniging. Volgens voorzitter Pieter Jan in ’t Veld was het gebied ooit tuinland van Aletta Scheerder, later werd hier de garage van Bestebreur en een woonhuis gebouwd. 


Wie de foto besteld bij de vereniging is in 2024 gratis lid en ontvangt net als de overige bijna 500 leden, elke donderdagmorgen digitaal een oude foto van Oud-Beijerland uit de omvangrijke collectie van de vereniging. En vier maal per jaar het blad van de vereniging de Beijerlandsche Berichten.

Waar woonden Joodse Oud-Beijerlanders?

Wat is er gebeurd met het Joods onroerend goed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog? Eerder is er al over dit onderwerp gepubliceerd in de Beijerlandsche Berichten. Alie van den Berg en Pieter Jan in ’t Veld hebben dit verder uitgewerkt: waar woonden Joodse inwoners en wat is met hen gebeurd? En op welke wijze is er in Oud-Beijerland aandacht besteed aan de Joodse inwoners die in de kampen zijn vermoord.

Het leven van Anna Hers

Anna Hers, geboren in 1885, als dochter van de bekende Oud-Beijerlandse huisarts Dr. Hers. Anna was een intrigerende vrouw. Over zichzelf gaf ze weinig prijs.

Haar droom was schrijfster worden. Zij schreef voor de Tweede Wereldoorlog veel meisjesboeken. En zij stond in Oud-Beijerland aan de wieg van de bibliotheek en het jeugdwerk in “Ons Huis”. Op basis van haar archief heeft Pieter Jan in ’t Veld getracht haar leven in beeld te brengen.

Adres
Willem Vrijlandtstraat 75
3262 GN Oud-Beijerland