Lamoraal van Egmontspeld


 

Het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Beijerland vindt het van groot belang dat mensen zich inzetten voor de historie van Oud-Beijerland en wil daarom personen of instellingen die hier op bijzondere wijze aan hebben bijgedragen onderscheiden. Het bestuur heeft in dit Egmontjaar op 13 maart 2018 het besluit genomen tot het instellen van een

“Lamoraal van Egmontspeld”

We denken hierbij aan personen/instellingen die zich buitengewoon en langdurig hebben ingezet voor het behoud van de historie van Oud-Beijerland, dit in de breedste zin van het woord zoals:

– Het publiceren van de/of een deel van de historie van Oud-Beijerland. Voorwaarde daarbij is wel dat de publicatie op enige wijze uniek is en van wetenschappelijk niveau moet zijn.

– Het monumentale karakter van Oud-Beijerland. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het behoud of restaureren van een erkend Rijks of Gemeentelijk monument of een ander beeldbepalend pand.

Ingezetenen van Oud-Beijerland kunnen zelfstandig met redenen omkleed een voorstel doen aan het bestuur, voor een nominatie. Het bestuur neemt daarna een besluit.